Thomas Pringle TD

PREAS-RÁITEAS – oifig poist

PREAS-RÁITEAS

 

Sa tréimhse 2018-2019, druideadh cúig oifig poist i bparóistí Na Rosann, Ghaoth Dobhair agus Chloch Cheannfhaola. I gcomhar leis an Chomhairleoir Mícheál Cholm Mac Giolla Easbuig agus oibrithe pobail sa cheantar, bhí Thomas Pringle gníomhach ag cur in éadan pholasaí an stáit oifigí poist i gceantracha tuaithe a dhruid. Rinne sé freastal ar chruinnithe poiblí a rinne iarracht eagrú in éadan an pholasaí sin agus bhí sé i láthair ag agóidí nuair a d’eagraigh an Comhairleoir Mac Giolla Easbuig agus daoine eile na céadta daoine le léirsiú ar son na hoifigí poist a choinneáil foscailte. Thug sé tacaíocht tábhachtach don fheachtas sin.

 

CRÍOCH

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE

 

In the period 2018-2019, five post offices were closed in the parishes of The Rosses, Gaoth Dobhair and Cloch Cheannfhaola. In partnership with Councillor Mícheál Cholm Mac Giolla Easbuig and community activists in the area, Thomas Pringle was active in opposing the state’s policy to close post offices in rural areas. He attended public meetings which attempted to organise opposition to this policy and he was present at protests when Councillor Mac Giolla Easbuig and others organised hundreds of people to come out and demonstrate in favour of keeping the post offices open. He gave important support to that campaign.

 

ENDS

Be Sociable, Share!